KLASICKÁ ELEKTROINŠTÁLACIA

Klasická elektroinštalácia je inštalácia, ktorú realizovali už naši otcovia. Ponúkame Vám služby a dodanie od prípojky až po montáž koncových zariadení. V rámci služieb je to obhliadka, návrh, projektová dokumentácia , vypracovanie cenovej ponuky, dodávku, montáž,  vykonanie revíznych skúšok s vydaním východiskovej revíznej správy.

 

Pre vypracovanie cenovej ponuky môžete využiť náš kontaktný formulár