Ochrana pred bleskom

Základom kompletnej a spoľahlivej ochrany pred bleskom a prepätím je vonkajšia ochrana pred bleskom - bleskozvod. K bleskozvodu patrí aj správne uzemnenie budovy. Ak bývate v byte, túto časť zrejme neovplyvníte. Ak bývate v dome, je vhodné vonkajšiu ochranu prekontrolovať a ak sa dom ešte len chystáte stavať, nezabudnite vonkajšiu ochranu pred bleskom a uzemnenie zahrnúť do vašich stavebných plánov. Ponúkame Vám zhodnotenie stavu, návrh, projekt, inštaláciu a revíziu bleskozvodov. 

 

Orientačná cenová kalkulácia bleskozvodu na rodinný dom do 150 m2 (materiál + montáž):

  • osadenie krabíc s napojením na jestvujúci základový zemnič, zvedenie zvodov a horná časť strechy,
  • revízia bleskozvodu.
 

Cena  560,- EUR

*ceny sú platné pre Senec a okolie do 20 km, sú uvedené bez DPH