Štrukturovaná kabeláž (dátové siete) je  všeobecné označenie metalických a optických prvkov, ktoré umožňujú prepojenie jednotlivých užívateľov v rámci počítačovej siete.  Je to univerzálny systém, ktorý poporuje prenos digitálnych aj analógových signálov.

                                 

                                                                                                                                                                                                              

Dátové siete