Dátové siete

Štruktúrovaná kabeláž (dátové siete) je všeobecné označenie metalických a optických prvkov, ktoré umožňujú prepojenie jednotlivých užívateľov v rámci počítačovej siete. Je to univerzálny systém, ktorý podporuje prenos digitálnych aj analógových signálov.  V rámci nášho portfólia služieb ponúkame naťahanie dátovej siete v dome/ v byte, zapojenie dátového rozvádzača RACKu, montáž dátových zásuviek.