Klasická elektroinštalácia

Klasická elektroinštalácia je inštalácia, ktorú realizovali už naši otcovia. Ponúkame Vám služby a dodanie od prípojky až po montáž koncových zariadení. V rámci služieb je to obhliadka, návrh, projektová dokumentácia , vypracovanie cenovej ponuky, dodávku, montáž, vykonanie revíznych skúšok s vydaním východiskovej revíznej správy.