Ochrana pred bleskom

Základom kompletnej a spoľahlivej ochrany pred bleskom a prepätím je vonkajšia ochrana pred bleskom - bleskozvod. K bleskozvodu patrí aj správne uzemnenie budovy. Ak bývate v byte, túto časť zrejme neovplyvníte. Ak bývate v dome, je vhodné vonkajšiu ochranu prekontrolovať a ak sa dom ešte len chystáte stavať, nezabudnite vonkajšiu ochranu pred bleskom a uzemnenie zahrnúť do vašich stavebných plánov. Ponúkame Vám zhodnotenie stavu, návrh, inštaláciu a revíziu bleskozvodov. Inštalácia bleskozvodu zahŕňa osadenie krabíc na fasádu s napojením na jestvujúci základový zemnič, zvedenie zvodov a horná časť strechy.