Montážna firma vznikla na základe vydaného živnostenského oprávnenia v roku 2009. Venujeme sa elektromontážnej činnosti na silnoprúdových rozvodoch a zariadeniach do 1000 V.

Ponúkame naše služby v oblasti silnoprúdovej ako aj v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, pod ktorú okrem klasických elektroinštalácií patria aj inteligentné elektroinštalácie LOXONE a TAP HOME, elektronický zabezpečovací systém od renomovanej spoločnosti DSC a JABLOTRON.  Pre tieto inštalácie máme potrebné oprávnenia t.j. Licencia na prevádzkovanie technickej služby a Certifikát od spoločnosti LOXONE.